کاربران تلفن بین الملل
* 4 رقم آخر پین کد:
* شماره سریال:

 پرداخت و شارژ آنلاین

شماره های اتصال

شماره های تلفن بین الملل

82800
81640000

اینترنت هوشمند

9092303420

تلفن های شبکه اینترنت

9717101
84417
شماره های دسترسی
امریکا 4552 572 818 1+
امریکا 1143 281 949 1+
کانادا 9791 933 647 1+
انگلیس 3675 318 203 44+
پشتیبانی 24 ساعته
64 444 816    (21 98+)
بخش فروش
44444 816    (21 98+)
شماره شبکه های خارج از ایران
کشور:
راه کارهای تماس آسان
سرویس دسترسی خارج از ایران
مکان استفاده از سرویس تلفن بین الملل از سایر نقاط جهان برای سهولت تماس مشترکین راه اندازی شده است . در حال حاضر این تماس از امریکا,کانادا , آلمان و انگلیس مقدور می باشد و در آینده نزدیک نقاط دیگری نیز پوشش داده می شود.
سرویس دسترسی از سایر نقاط جهان

این سرویس امکان تماس از خارج از ایران را برای مشترکین فراهم می نماید.در حال حاضر سرویس از امریکا,کانادا , آلمان و انگلیس راه اندازی شده است .این سرویس کاملا" قانونی بوده و به زودی نقاط بیشتری نیز پوشش داده خواهد شد.

روش استفاده :

از امریکا , کانادا یا آلمان شماره اتصال به سرویس را شماره گیری نمائید .بقیه مراحل را همراه با اپراتور ادامه دهید.

شماره های اتصال به سیستم , خارج از ایران :

امریکا:  4555 572 818 1+           1143 281 949 1+           0703 622 408 1+           9766 929 310 1+           3414 831 703 1+

پشتیبانی امریکا:  4545 572 818 1+

کانادا:  9791 933 647 1+           7415 785 778 1+           2560 400 514 1+

آلمان:  9148 3878 211 49+

پشتیبانی آلمان:  9150 3878 211 +49

انگلیس:  3675 318 203 44+

پشتیبانی انگلیس:  2661 514 203 44+

استرالیا:  299 83 3900 61+           739 912 291 61+

اتریش:  137 80 08 72 43+

بلژیک:  0181 7848 32+

دانمارک:  8581 6991 45+

فرانسه:  193 82 51 97 33+

ایتالیا:  6895 481 069 39+

هلند:  485 80 88 85 31+

نروژ:  9906 8544 47+

اسپانیا:  633 32 9112 34+

سوئد:  152 09 03 84 46+

سوئیس:  202 80 3152 41+

سرویس دفترچه تلفن
شما می توانید به هر یک از شماره های مقصد خود در خارج از کشور یک کد اختصاص دهید و در هنگام تماس بجای شماره گیری کامل تلفن مقصد , تنها کد انتخابی را وارد نمائید.
دفتر تلفن چیست؟

شما می توانید به هر یک از شماره های مقصد خود در خارج از کشور یک کد اختصاص دهید و در هنگام تماس بجای شماره گیری تلفن مقصد مورد نظر تنها کد آن را وارد نمائید.

مزایای دفتر تلفن چیست؟
 • از آنجایی که نیاز به شماره گیری طولانی ندارید؛ در زمان صرفه جویی خواهید نمود.
 • احتمال خطا در شماره گیری کاهش می یابد.
 • وارد کردن یک کد مطمئنا" از وارد کردن شماره تلفن کامل راحت تر است و به خاطر سپردن آن آسانتر خواهد بود.
چگونه یک دفتر تلفن ایجاد کنید؟
 1. میتوانید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.
  تلفن پشتیبانی: 81644464
 2. می توانیداز طریق سایت اقدام کنید.
می توانیداز طریق سایت اقدام کنید:

مراحل:

1- درصفحه اصلی در قسمت کاربران تلفن بین الملل و یا در صفحات داخلی سایت از طریق منوی کاربران تلفن با وارد کردن اطلاعات خواسته شده وارد بخش کاربران شوید. 2-از منوی ثبت در phoneBook را انتخاب کنید. 4-حالا pincode ,شماره مقصد و کد دلخواهی را که می خواهید به آن شماره اختصاص دهید را وارد نمائید. روش استفاده در هنگام شماره گیری چگونه است؟ 1-شماره تلفن 82800 یا81640000 را بگیرید و دستگاه را در حالتtone(*)قرار دهید. 2-کلید 1 را برای زبان فارسی بزنید. 3- شماره pin خود را وارد کنید. 4-کدی که به شماره مقصد اختصاص داده اید را وارد کنید وکلید (#) را فشار دهید.
سرویس بدون رمز
با استفاده از این سرویس دیگر نیازی یه وارد کردن شماره رمز نخواهید داشت.
امکان CallerID یا سیستم بدون رمز چیست؟

شما می توانید با مشخص کردن تلفن منزل , محل کار یا همراه ,... بعنوان شماره مبداء , بدون وارد کردن شماره رمز (PinCode) از خدمات تلفن اینترنتی استفده کنید.

مزایای سیستم بدون رمز چیست؟

وارد شدن به سیستم آسان تر بوده و در زمان صرفه جوئی خواهید کرد.

چگونه یک شماره را CallerID کنید؟
 • می توانید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.
  تلفن پشتیبانی: 81644464
 • می توانیداز طریق سایت اقدام کنید.
می توانیداز طریق سایت اقدام کنید:

مراحل:

1- درصفحه اصلی در قسمت کاربران تلفن بین الملل و یا در صفحات داخلی سایت از طریق منوی کاربران تلفن با وارد کردن اطلاعات خواسته شده وارد بخش کاربران شوید. 2-از منو ثبت CallerID را انتخاب کنید. 3-حالا pincode و شماره تلفنی که می خواهید بعنوان CallerID مشخص کنید وارد نمائید. روش استفاده در هنگام شماره گیری چگونه است؟ 1-شماره تلفن 82800 یا81640000 را بگیرید . 2-بعد از اعلام اپراتور شماره مقصد را وارد کنید.